Tænketank+ er et uafhængigt etableret community af mennesker, som har til formål at inspirere hinanden og samfundet til at skabe en bedre forståelse af den digitale og teknologiske udvikling inden for innovation, forretningsudvikling og ledelse.

Specielt digitaliseringens effekt og konsekvenser på vores hverdag, arbejdspladser og samfund.

Vi demokratiserer det digitale ved at dele vores viden og erfaringer med hinanden og omverdenen.

 

Den største force i Tænketank+ er sammensætningen af tunge kapaciteter og repræsentanter fra mange forskellige brancher i erhvervslivet og kendte institutioner. Det er mennesker, der arbejder med tek og digitalisering hver dag, men også mennesker, der ikke ved specielt meget om digitalisering og tek. Det primære er, at alle har noget på hjerte, - og vil gøre en forskel i forhold til den digitale transformation. Alle har forskellige erfaringer og syn på udviklingen, som vi sætter i spil og skaber stærke bevægelser med. Det er det, der er styrken. 

Udvikling

Vi følger den digitale udvikling, og ønsker ultimativt at udvikle samfundet. Vi vil en mere demokratisk digitalisering, hvor det digitale er for alle, og helt enkelt forbedrer både virksomheders drift og almindelige borgeres dagligdag.

digitalisering.png

Inspiration

Vi får og deler løbende ny indsigt i de seneste trends, teknologier og best practices. Vi udveksler nye vinkler og måder at håndtere arbejds-opgaver på, så vi sammen og hver især kan skabe forandring, nye forretnings-idéer og vækstmuligheder.

HeaderLogo.jpg

Tillid og respekt

Ved gensidig inspiration, spændende oplæg udefra og sparring om det digitale udvikler vi hinanden fagligt.

Alt gøres i et fortroligt rum, med tillid og respekt for de informationer, der deles, og dialogen, der forsættes.

.

RELATIONER

Vi er et divers gruppe af mennesker med fokus på mennskelige relationer, nysgerrighed og gensidig tillid.

Med fokus på innovation gennem digitalisering formidler vi relationer og udveksler erfaringer på tværs af brancher - lokalt, nationalt og internationalt.