Tænketank+ er et etableret community af mennesker, som interesserer sig for udviklingen indenfor innovation, forretningsudvikling, ledelse og den digitale udvikling og dens konsekvenser - herunder digitaliseringens effekt på vores hverdag, arbejdspladser og samfund. Vi deler vores viden og erfaringer med hinanden og omverdenen.

 

Udvikling

Vi følger den digitale udvikling, og ønsker ultimativt at udvikle samfundet. Vi vil en mere demokratisk digitalisering, hvor det digitale er for alle, og helt enkelt forbedrer både virksomheders drift og almindelige borgeres dagligdag.

digitalisering.png

Inspiration

Vi får og deler løbende ny indsigt i de seneste trends, teknologier og best practices. Vi udveksler nye vinkler og måder at håndtere arbejds-opgaver på, så vi sammen og hver især kan skabe forandring, nye forretnings-idéer og vækstmuligheder.

HeaderLogo.jpg

Tillid og respekt

Ved gensidig inspiration, spændende oplæg udefra og sparring om det digitale udvikler vi hinanden fagligt.

Alt gøres i et fortroligt rum, med tillid og respekt for de informationer, der deles, og dialogen, der forsættes.

.

RELATIONER

Vi er et divers gruppe af mennesker med fokus på mennskelige relationer, nysgerrighed og gensidig tillid.

Med fokus på innovation gennem digitalisering formidler vi relationer og udveksler erfaringer på tværs af brancher - lokalt, nationalt og internationalt.